معدن شاعلمدار یا کوه نمک، یکی از معادن نمک واقع در شهرستان جهرم است که با ذخیره‌ی قطعی ۸۰۰ هزار تن، سال‌هاست به قیمتی پائین به اروپا صادر و در ممالک خارجه به قیمت گزاف فروخته می‌شود.
اداره کل هواشناسی فارس آسمان استان را آفتابی اعلام کرد.
همزمان با فصل داشت در باغات سپیدان رهاسازی لارو حشره بالغ کفشدوزک جهت کنترل شپشک مو صورت گرفت وبهترین زمان رها سازی که هنوز سپر روی شپشک تشکیل نشده است تا شکار آنها توسط کفشدوزک به راحتی انجام پذیرد.
سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان‌فارس گفت: سه راس گوزن زرد ایرانی از سایت احیای گوزن زرد استان کهگیلویه و بویر احمد به سایت احیای گوزن زرد میانکتل کازرون فارس منتقل شدند.
یک تن ضایعات و چهار اصله درخت در دامنه های کوه چوگیا آتش گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: کشت گیاهان دارویی از جمله راه کارها برای فائق آمدن بر خشکی و خشکسالی است.
شهردار شیراز گفت: سرانه فضای سبز شیراز از 15 متر درسال 89 به 23 متر تا پایان سال گذشته افزایش یافته است.
ماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت:بیشترین مصرف آب در استان فارس در بخش کشاورزی صورت می گیرد که این موضوع نشان می دهد که با مدیریت مصرف دراین حوزه را جدی تر گرفت.
مبارزه علیه کنه گردآلود میوه خرما در نخلستان‌های شهرستان گراش انجام می‌شود.
صفحه  از ۱۰۸