معاون پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با رشد مطلوب دانشگاه شیراز در تولید و ارائه مقاله‌های علمی رتبه سوم و از نگاه پایگاه علوم استنادی و اسکوپوس رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
يك دانشجوي رشته‌ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز موفق به اختراع نوعي گان جراحي شد كه پوشيدن و استفاده از آن نياز به كمك فرد ديگري ندارد.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: در بودجه سال 97 نیز دولت برای ساخت خوابگاه متأهلی نیز برنامه‌های خوبی دارد و بودجه خوبی در نظر گرفته است.
طاهر نیک‌نام استاد دانشگاه صنعتی شیراز در حوزه مهندسی جزء ۷ پژوهشگر پراستناد دنیا معرفی شد.
دو اختراع در رشته مهندسی برق با تلاش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی‌ریز ثبت شد.
مهدوی گفت: نگاه ما به دانشگاه این است که باید محلی برای تولید علم بومی باشد، پس این مهم ترین معروف دانشگاه خواهد بود.
اولین قدم شرکت گاز فارس برای پیوند با دانشگاه
به منظور جذب بیشتر ظرفیت های آکادمیک دفتر ارتباط شرکت گاز استان فارس با دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز افتتاح شد .
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ «رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» یا «رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان»، 6 موسسه ایرانی توانسته‌اند در فهرست ۸۰۰ موسسه برتر جهان قرار گیرند.
بنیان‌گذار نجوم جدید در ایران گفت: نجوم در دانشگاه شیراز سابقه 50 ساله دارد و هیچ دانشگاهی به‌جز دانشگاه شیراز نمی‌تواند این ادعا را داشته باشد.
رئیس دانشگاه شیراز گفت: دانشگاه شیراز با مشکلات زیرساختی بسیاری روبرو است که برای حل آن نیازمند بودجه هستیم.
صفحه  از ۴۹