استان فارس به سردخانه زراعی و باغی نیاز جدی دارد.
شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد جهت تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین آقایان و در قالب قرارداد پیمانکاری نیرو استخدام نماید.
امام جمعه ی جهرم گفت: آنچه که مدیران شهری باید درنظر داشته باشند این است که به نسبت بودجه ی 3 هزار میلیارد تومانی شهرداری شیراز آیا شهر شیراز یکصد برابر شهر جهرم است؟
همزمان با عيد سعيد مبعث، كارخانه نيمه تعطيل شده كاشي و سراميك حافظ، بازگشايي شد.
رئیس سازمان قطار شهری شیراز و حومه نحوه کامل شدن خط یک متروی شیراز و امتداد مسیر به سمت میدان الله را تشریح کرد.
تعداد خودروهای وارداتی به ایران در سال گذشته 50 درصد افزایش یافت.
سطح کشت گلخانه ای در فارس به 220 هکتار افزایش یافت.
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: هواشناسی با خدمات خود در سال زراعی گذشته در 11 استان توانست در بخش کشاورزی چهار هزار و 220 میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد کند.
در حدود ۳۰۰ نفر از کارگران بازنشسته کارخانه مخابرات راه دور شیراز (I.T.I) امروز (دوشنبه/۲۸فرودین) در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و سنوات بازنشستگی مقابل استانداری استان فارس و دفتر امام جمعه تجمع کردند.
مدیر عامل سازمان قطار شهری شیراز و حومه گفت: دولت یازدهم از سال های 92 تا 95، چهار هزار و 600 میلیارد ریال به پروژه قطار شهری شیراز کمک کرده است.
صفحه  از ۱۷۴