مسئول بافت تاریخی شهر لار از اتمام مرمت اضطراری قبر مادر نادرشاه تا پایان شهریورماه خبر داد.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس از مرمت 2 خانه تاریخی اوجی و صبوری واقع در بافت تاریخی- فرهنگی شیراز خبر داد.
۶ اثر تاریخی شهرستان جهرم مرمت و بازسازی می‌شود.
دیواری از تاریخ پارس در تخت جمشید نمایان می شود
باستان‌شناس و سرپرست هیئت باستان‌شناسی آبراهه‌های تخت‌جمشید، هم‌زمان با کاوش آبراهه‌ها، دیوار پنهان بخش جنوبی مجموعه جهانی تخت جمشید آشکار و شناسایی شد.
باستان‌شناس و سرپرست هیئت باستان‌شناسی آبراهه‌های تخت‌جمشید، هم‌زمان با کاوش آبراهه‌ها، دیوار پنهان بخش جنوبی مجموعه جهانی تخت جمشید آشکار و شناسایی شد.
مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: خانه های دارای ارزش تاریخی در بافت تاریخی شیراز با هدف حفاظت، مرمت و احیای آنها تملک می شود.
مصیب امیری مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس از بهسازی و مرمت خانه تاریخی برکت واقه در بافت قدیم شیراز، توسط استادکاران مرمت این اداره کل خبر داد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از اتمام عملیات مرمت کاروانسرای میان کتل واقع در شهرستان کازرون خبر داد.
رییس مجموعه جهانی تخت جمشید گفت: ۲ کانال جدید در زیر مجموعه جهانی تخت جمشید شناسایی شد.
ایتالیایی‌ها با همکاری مهندسان بومی بافت تاریخی شیراز را باز آفرینی می‌کنند.
صفحه  از ۳۷