حمله به حوزه عامیه کازرون /عکس

تصاویری از خسارت های اغتشاشگران به حوزه علمیه کازرون