جایگاه های فعال سوخت در شیراز

تابناک فارس به نقل از شیرازه:رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر درخصوص وضعیت سوخت رسانی به وسایل حمل و نقل عمومی گفت: در حال حاضر تنها تعداد محدودی از جایگاه های سوخت رسانی فعال هستند و برخی از پمپ بنزین ها و جایگاه های سی ان جی، سوخت ندارند.

نواب قائدی بیان کرد: امروز جلسه ای با معاون استاندار داشتیم، نهایتا مقرر شد شرکت فرآوری های نفتی جایگاه هایی که سوخت ندارند را سریعا تامین کند.

وی با اعلام اینکه وضعیت جایگاه های پمپ گاز سطح شهر نیز به همین منوال است، افزود: جایگاه های سی ان جی بهاران در کمربندی، بهارستان در میانرود، بلوار دولت، والفجر و باهنرجنوبی از امروز شروع بکار کرده اند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه مردم برای تهیه بنزین می توانند به جایگاه های سوخت فلکه دانشجو، جهان نما و کاراندیش مراجعه کنند، اذعان داشت: هیچ مشکل دیگری برای خدمات دهی در حوزه حمل و نقل وجود ندارد.