رونق گردشگری در روستاهای آباده

حمایت از سرمایه گذاران و رونق بومگردی در آباده هم جذب گردشگران را افزایش داده و هم اشتغالزایی مناسبی ایجاده کرده است.

 

{$sepehr_media_543180_400_300}