بازی های خانگی فجر در ورزشگاه شهید دستغیب برگزار می شود

تابناک فارس به نقل از دی اسپورت: با درخواست باشگاه فجرسپاسی شیراز و موافقت سازمان لیگ محل بازی های خانگی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز از ورزشگاه حافظیه به ورزشگاه دستغیب شیراز انتقال یافت.