عزل و نصب های زد و بندی و باج دهی را تمام کنید

علی اکبری نماینده مردم شیراز گفت: تذکر کتبی به وزیر راه داده شده و در آن قید شده که چرا در جابه‌جایی  یک مدیر رعایت حرمت افراد نمی‌شود و با زدوبند و باج‌دهی اقدام می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه  مدیران بخشی از سرمایه کشور به شمار می‌روند، هنگام جابه‌جایی باید رعایت اخلاق و احترام لحاظ شود زیرا بر‌اساس مستندات مدیر‌کل راه و شهرسازی نسبت به معارفه خود بی‌اطلاع بوده و این مدیر در یک جلسه از تکریم خود اطلاع پیدا می‌کند.

نماینده شیراز خطاب به وزیر راه افزود: این چه روشی است که وزارتخانه مربوطه با این اقدام، نمایندگان و رئیس مجمع نمایندگان استان را بی‌اطلاع گذاشته است، ضرورت دارد که این اقدامات که با روش باج است، برچیده شود.