آخرین برنامه کاری مراکز واکسیناسیون کروناویروس شیراز، مربوط به روز یکشنبه، دهم بهمن ۱۴۰۰ اعلام شد.
کد خبر: ۱۰۲۵۵۹۲
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۹ 30 January 2022

تابناک فارس به نقل از صدا و سیما: بر اساس اعلام کمیته واکسیناسیون علیه کروناویروس در دانشگاه، نام، نشانی و ساعات فعالیت مراکز واکسیناسیون کرونا در شیراز، روز یکشنبه، دهم بهمن ۱۴۰۰ بر اساس شرایط زیر است.


فعالیت تزریق واکسن در مرکز سرداران با تزریق واکسن‌های اسپایکوژن، اسپوتنیک، پاستوکووک، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت اول، تزریق واکسن‌های اسپایکوژن، پاستوکووک، اسپوتنیک، آسترازنکا، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت دوم و تزریق واکسن‌های اسپایکوژن، کوو ایران برکت، آسترازنکا، اسپوتنیک لایت، پاستوکووک پلاس و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت‌های کاری ۸ صبح تا ۱۰ شب؛ مرکز غدیر با تزریق واکسن‌های پاستوکووک، اسپوتنیک، اسپایکوژن، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت اول، تزریق واکسن‌های اسپایکوژن، آسترازنکا، پاستوکووک، اسپوتنیک، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت دوم و تزریق واکسن‌های آسترازنکا، اسپایکوژن، اسپوتنیک لایت، کوو ایران برکت، پاستوکووک پلاس و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت‌های کاری ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر؛ مرکز سالن ورزشی امام حسن مجتبی (ع) با تزریق واکسن‌های اسپایکوژن، اسپوتنیک، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت اول، تزریق واکسن‌های اسپایکوژن، آسترازنکا، اسپوتنیک، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت دوم و تزریق واکسن‌های اسپایکوژن، آسترازنکا، اسپوتنیک لایت، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت‌های کاری ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر؛ مرکز شهید نصرفرد با تزریق واکسن‌های کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت اول، تزریق واکسن‌های آسترازنکا، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت دوم و تزریق واکسن‌های آسترازنکا، پاستوکووک پلاس، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت‌های کاری ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر؛ مرکز سالن ورزشی دانشکده هنر و معماری با تزریق واکسن‌های اسپایکوژن، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت اول، تزریق واکسن‌های اسپایکوژن، آسترازنکا، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت دوم و تزریق واکسن‌های آسترازنکا، اسپایکوژن، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت‌های کاری ۸ صبح تا ۲ بعد از ظهر؛ مرکز هلال احمر با تزریق واکسن‌های اسپایکوژن، اسپوتنیک، پاستوکووک، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت اول، تزریق واکسن‌های اسپایکوژن، آسترازنکا، پاستوکووک، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت دوم و تزریق واکسن‌های آسترازنکا، اسپایکوژن، اسپوتنیک لایت، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت‌های کاری ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر؛ مرکز پهلوانان نصیری با تزریق واکسن‌های اسپوتنیک، اسپایکوژن، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت‌های اول، تزریق واکسن‌های اسپایکوژن، آسترازنکا، اسپوتنیک، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت دوم و تزریق واکسن‌های آسترازنکا، اسپایکوژن، اسپوتنیک لایت، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت‌های کاری ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر؛ پایگاه خودرویی میانرود «ورزشگاه پارس» با تزریق واکسن‌های اسپایکوژن، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت اول، تزریق واکسن‌های آسترازنکا، اسپایکوژن، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت‌های دوم و سوم در نوبت‌های کاری ۸ صبح تا ۲ بعد از ظهر؛ مرکز ثامن الحجج (ع) با تزریق واکسن‌های پاستوکووک، اسپایکوژن، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت اول، تزریق واکسن‌های پاستوکووک، اسپایکوژن، آسترازنکا، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت دوم و تزریق واکسن‌های آسترازنکا، اسپایکوژن، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت‌های کاری ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر؛ مرکز اردیبهشت با تزریق واکسن‌های اسپوتنیک، اسپایکوژن، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت اول، تزریق واکسن‌های اسپایکوژن، آسترازنکا، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت دوم و تزریق واکسن‌های آسترازنکا، اسپایکوژن، اسپوتنیک لایت، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت‌های کاری ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر و مرکز حسینیه عاشقان ثارالله (ع) با تزریق واکسن‌های اسپایکوژن، اسپوتنیک، پاستوکووک، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت اول، تزریق واکسن‌های اسپایکوژن، آسترازنکا، اسپوتنیک، پاستوکووک، کوو ایران برکت و سینوفارم برای نوبت دوم و تزریق واکسن‌های کوو ایران برکت، آسترازنکا، اسپایکوژن، اسپوتنیک لایت، پاستوکووک پلاس و سینوفارم برای نوبت سوم در نوبت‌های کاری ۸ صبح تا ۱۰ شب انجام می‌شود.

همچنین فعالیت تزریق واکسن نوبت اول برای افراد ۹ تا ۱۲ سال در مراکز خدمات جامع سلامت علی بن ابیطالب (ع)، شهید مفتاحی، بوستان، یقطین و فاطمه الزهرا (س) با تزریق واکسن‌های سینوفارم و پاستوکووک در نوبت‌های کاری ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر انجام می‌شود.
افرادی که سن آن‌ها بالای ۱۲ سال است، می‌توانند با مراجعه به مراکز واکسیناسیون، نوبت اول واکسن خود را دریافت کنند.
همچنین افرادی که سن آن‌ها بین ۹ تا ۱۲ سال است، می‌توانند با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت، نوبت اول واکسن خود را دریافت کنند.

توضیحات: تزریق واکسن در مرکز سالن ورزشی دانشکده هنر و معماری و پایگاه خودرویی میانرود «پارس» از ساعت ۸ صبح تا ۲ بعد از ظهر، همچنین مراکز سرداران و حسینیه عاشقان ثارالله (ع) از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب و بقیه مراکز از ساعت ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر انجام می‌شود.

افرادی که بالای ۱۸ سال که در نوبت اول و دوم خود واکسن «سینوفارم، برکت یا بهارات» دریافت کرده اند و ۳ ماه از دریافت نوبت دوم واکسن آن‌ها گذشته است، می‌توانند نوبت سوم واکسن «سینوفارم، برکت یا بهارات» را دریافت کنند.

افرادی که بالای ۱۸ سال که در نوبت اول و دوم خود واکسن «پاستوکووک» دریافت کرده اند و ۲۸ روز از دریافت نوبت دوم واکسن آن‌ها گذشته است، می‌توانند نوبت سوم واکسن «پاستوکووک پلاس» را دریافت کنند.

افرادی که بالای ۱۸ سال که در نوبت اول و دوم خود واکسن «اسپوتنیک» دریافت کرده اند و ۳ ماه از دریافت نوبت دوم واکسن آن‌ها گذشته است، می‌توانند نوبت سوم واکسن «اسپایکوژن یا آسترازنکا» را دریافت کنند.

افرادی که بالای ۱۸ سال که در نوبت اول و دوم خود واکسن «آسترازنکا» دریافت کرده اند و ۳ ماه از دریافت نوبت دوم واکسن آن‌ها گذشته است، می‌توانند نوبت سوم واکسن «آسترازنکا، اسپوتنیک لایت یا پاستوکووک پلاس» را دریافت کنند.

همچنین افرادی که سن آن‌ها بالای ۱۲ سال است یا موعد نوبت دوم واکسن آن‌ها فرا رسیده و یا شرایط نوبت سوم واکسن را دارند، در صورت عدم امکان حضور در مراکز واکسیناسیون اعلام شده، می‌توانند برای تزریق واکسن از ساعت ۸ صبح تا ۲ بعد از ظهر به مرکز واکسیناسیون خودرویی میانرود (ورزشگاه پارس) مراجعه کنند.

توجه: همراه داشتن کارت ملی و کارت واکسن الزامی است.

برای دریافت نشانی مراکز و آخرین اطلاعات مربوط به واکسیناسیون در استان فارس و تغییرات احتمالی برنامه واکسیناسیون به پایگاه اینترنتی covidvaccine.sums.ac.ir مراجعه کنید.

برچسب ها: مراکز ، واکسن ، شیراز
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار